Een burgemeester kiezen: hoe gaat dat in zijn werk?

assessment overheid

Eens in de vier jaar mogen we in Nederland stemmen wie ons mogen vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. Daarnaast kennen we in Nederland onder meer Provinciale Statenverkiezingen, Gemeenteraadsverkiezingen en Waterschapsverkiezingen. Maar hoe zit het eigenlijk met de burgemeesters? Hoe wordt bepaald wie burgemeester wordt van een bepaalde gemeente? En moet een burgemeesterskandidaat dan bijvoorbeeld een overheid assessment van Talentem afleggen? Of is er een andere manier waarop zijn of haar geschiktheid bepaald wordt? Op dit soort vragen gaan we in deze blog dieper in!

Wat doet een burgemeester precies?

Voordat we ingaan op de wijze waarop een burgemeester aangesteld wordt, kijken we eerst eens naar wat hij of zij eigenlijk voor taken heeft. Kortgezegd is een burgemeester samen met het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor het beleid in een gemeente. Dat is natuurlijk een ontzettend brede omschrijving van het takenpakket. In de praktijk wordt het beleid bepaald door de gemeenteraad en is de burgemeester er vooral om onderlinge samenwerking te bevorderen. Daarnaast heeft de burgemeester unieke bevoegdheden als het aankomt op het handhaven van de openbare orde. Zo kan een burgemeester noodverordeningen afkondigen en heeft hij vooral een representatieve functie.

Is een burgemeester een politicus?

Burgemeesters mogen zowel lid zijn van de Eerste als de Tweede Kamer gedurende hun burgemeesterschap. Als burgemeester ben je echter vooral bestuurder en geen politicus. Dat wil zeggen dat je er als burgemeester niet bent om het gedachtegoed van jouw partij uit te dragen, maar vooral dient te functioneren als onafhankelijk bestuurder. Burgemeesters hoeven dan ook niet per se lid te zijn van een politieke partij. In Nederland zijn er op het moment veertien partijloze burgemeesters. In totaal kent ons land 380 gemeenten (en dus ook 380 burgemeesters).

Hoe wordt een burgemeester aangesteld?

Goed, dan terugkomend op de belangrijkste vraag: hoe wordt zo’n burgemeester nou eigenlijk gekozen? Nou, niet door ons. Er bestaat in Nederland (nog) niet zoiets als een burgemeestersverkiezing, al gaan er wel steeds meer stemmen op om dit op een meer democratische wijze te laten gebeuren. Tot op heden is het echter zo dat de Kroon – de regering – in Nederland bepaalt wie er burgemeester wordt van een gemeente. Hiervoor kan de gemeenteraad kandidaten aandragen bij de minister van Binnenlandse Zaken, die ze vervolgens weer voordraagt aan de Kroon. In de praktijk komt het zelden voor dat een door de gemeenteraad voorgestelde burgemeester wordt afgewezen.